AQMB-031 “ฉันขอโทษที่ต้องทำอะไรแบบนี้ … แต่ฉันทนไม่ไหวแล้ว …” ผู้หญิง 36 คนที่ฉี่ที่จำกัดกระเพาะปัสสาวะ เพราะห้องน้ำใช้ไม่ได้เนื่องจากการเสีย – เรอิโกะ ซาวามูระ (โฮนามิ โคซากะ, มาสึมิ โคซากะ)
0
0%
AQMB-031 “ฉันขอโทษที่ต้องทำอะไรแบบนี้ … แต่ฉันทนไม่ไหวแล้ว …” ผู้หญิง 36 คนที่ฉี่ที่จำกัดกระเพาะปัสสาวะ เพราะห้องน้ำใช้ไม่ได้เนื่องจากการเสีย – เรอิโกะ ซาวามูระ (โฮนามิ โคซากะ, มาสึมิ โคซากะ)